Feber hos barn

Feber er en viktig del av kroppens forsvar mot infeksjoner. Barn får lettere feber enn voksne, og barn får ofte høyere feber enn voksne. Feber er et tegn på sykdom. Barn har en mer ustabil temperaturregulering enn voksne, og derfor kan temperatursvingninger oppstå oftere hos barn. Små barn kan raskt få temperaturøkning opptil 39 °C ved små infeksjoner. Feber er derfor ikke alltid en god indikator på hvor syk barnet er.

Les også: Feber spedbarn

Tips ved feber hos barn

  • Mål feber. Måling av kroppstemperaturen vil kunne gi deg svar på om barnet har feber eller ikke. Det anbefales å måle feber i endetarmen for å få det mest nøyaktige svaret. Dersom kroppstemperaturen er over 38 °C, har barnet feber.
  • Ro og hvile: Forøk å redusere barnets aktivitetsnivå og sørg for tilstrekkelig med ro og hvile, slik at unødvendig belastning unngås.
  • Gi barnet godt med vann eller annen drikke: Feber fører til væsketap, som igjen bidrar til at barnet kan kjenne seg slapp, sliten, og mangle energi. Sørg derfor for at barnet får tilstrekkelig med vann.
  • Senk kroppstemperaturen: Feber kan føre til hetetokter og svetting. I slike tilfeller bør barnet kles av eller bruke lette klær som puster, og romtemperaturen bør senkes litt. Husk også hyppig tilsyn.

Febernedsettende til barn

Febernedsettende kan gis dersom det føles nødvendig. Febernedsettende forkorter ikke sykdomsforløpet, men kan bidra til å redusere plagene. Ved feber hos barn anbefales medisiner som inneholder paracetamol.

Paracet er et reseptfritt legemiddel som inneholder paracetamol. Paracet brukes til korttidsbehandling av milde til moderate smerter, og det virker febernedsettende ved forkjølelse og influensa. Paracet finnes som tabletter, smeltetabletter, stikkpiller, mikstur og brusetabletter, og passer for hele familien. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Til barn under 1 år brukes febernedsettende stikkpiller, alternativt mikstur. Husk at febernedsettende medisiner til barn under 1 år kun skal gis i samråd med lege. og til barn over 1 ½ år finnes det også smeltetabletter. Tabletter kan brukes til barn over 3 år, og barn over 12 år kan bruke brusetabletter. Se anbefalt dose på pakningen.

Når skal du kontakte lege?

Barn tåler ofte feber godt og kan ha feber uten å være syk. Du bør imidlertid kontakte lege:

  • hvis barnet har feber og nedsatt allmenntilstand
  • hvis feberen ikke avtar tydelig etter å ha vart i tre-fire dager
  • hvis barnet er tre måneder eller yngre og har feber
  • hvis du er engstelig for at barnet ditt har en alvorlig sykdom 
  • hvis barnet har feberkramper
  • hvis du ikke får kontakt med barnet

Kjøp Paracet® her:

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Paracet, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Denne informasjonen står på de enkelte pakninger. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Bruk ikke hvis du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene eller ved alvorlig leversvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.

Paracetduo® (paracetamol/koffein). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 15 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel-og leddsmerter. Febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Skal ikke brukes av personer som har nedsatt lever- eller nyrefunksjon, eller er overfølsomme for koffein. Skal ikke brukes ved graviditet, og rådfør deg med lege før bruk under amming. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.