Feber hos barn – når bør man kontakte lege?

Dette er febertegnene du burde se etter før du kontakter lege.

Sjekk kroppstemperaturen før du kontakter legen

Er du helt sikker på at barnet ditt har feber? Barnets temperatur blir mer påvirket av omgivelsene, enn voksnes da barnets temperatursenter ikke er fullt utviklet, og temperaturen til barn er på den måten mer tilbøyelig for å gå opp og ned.

Mål kroppstemperaturen til barnet, helst i endetarmen for å forsikre deg om at barnets kroppstemperatur er høyere enn 38 °C.

Les mer: Feber og barn

Kontakt legen dersom:

  • Barnet ditt har feber og nedsatt allmenntilstand
  • Barnet er under 3 måneder og har feber
  • Feberen ikke avtar etter 3-4 dager
  • Du mistenker alvorlig sykdom
  • Barnet har feberkramper

Febernedsettende medisiner skal ikke brukes til barn under 1 år uten samråd med legen.

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Paracet, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Denne informasjonen står på de enkelte pakninger. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Bruk ikke hvis du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene eller ved alvorlig leversvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.

Paracetduo® (paracetamol/koffein). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 15 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel-og leddsmerter. Febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Skal ikke brukes av personer som har nedsatt lever- eller nyrefunksjon, eller er overfølsomme for koffein. Skal ikke brukes ved graviditet, og rådfør deg med lege før bruk under amming. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.