Feber og barnehage

Barns normale temperatur kan variere. En temperatur over 38° C målt i endetarmen anses å være forhøyet temperatur. Folkehelseinstituttet anbefaler at barn med feber bør holdes hjemme til barnet er feberfri først og fremst av hensyn til seg selv. I noen sammenhenger kan det være ønskelig av smittevernhensyn.

Vurder barnets allmenntilstand først

Feber er ofte et symptom på sykdom, men er ikke smittsomt i seg selv. Dersom barnet har noe feber, men ikke har en smittsom sykdom eller nedsatt almenntilstand, er det opptil foreldrene å avgjøre om barnet sendes til barnehagen eller ikke. Som hovedregel bør barnet være frisk nok til å kunne delta i barnehagens normale aktiviteter.

Selv om feberen ikke nødvendigvis er smittsom, kan feber være begrensende og ubehagelig, og ro og hvile kan være nødvendig for at barnet skal komme til hektene igjen.

Les mer: Feber og barn

Feberfri dag

Dersom feberen er knyttet til en sykdom som for eksempel omgangssyke eller influensa, vil dette være smittsomt, og på den måten kan både barn og personale i barnehagen smittes. I disse tilfellene burde barnet holdes hjemme. Ved vanlig forkjølelse og influensalignende symptomer kan barnet gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved en influensapandemi kan det være aktuelt å holde barnet hjemme lengre. Barn med diaré kan vende tilbake til barnehagen to døgn etter at de har blitt symptomfrie.

Flere av landets barnehager har innført feberfri dag. Dette er gjort først og fremst for barnets helse, men også for å unngå smitte av både barn og personale. Dersom du er i tvil om hva du burde gjøre, kan du oppsøke fastlegen din..

Les mer: Er feber smittsomt?

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Paracet, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Denne informasjonen står på de enkelte pakninger. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Bruk ikke hvis du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene eller ved alvorlig leversvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.

Paracetduo® (paracetamol/koffein). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 15 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel-og leddsmerter. Febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Skal ikke brukes av personer som har nedsatt lever- eller nyrefunksjon, eller er overfølsomme for koffein. Skal ikke brukes ved graviditet, og rådfør deg med lege før bruk under amming. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.