Feber

Feber er en tilstand med økt kroppstemperatur og er et symptom på at kroppen er syk som følge av en større eller mindre infeksjon. Feber er et viktig ledd i kroppens forsvar mot infeksjoner. Feber i seg selv er vanligvis ikke farlig, og kan anses som et positivt tegn på at kroppen jobber for å bekjempe sykdommen.

Normal kroppstemperatur er i gjennomsnitt 37 °C og kan variere hos den enkelte og tidspunkt på døgnet. Kroppstemperaturen kan for eksempel være høyere mot kvelden, opp mot 37,5 °C. Kroppstemperatur på 38 °C, målt i endetarmen, defineres som feber. Feber på 40 °C eller høyere betegnes som høy feber.

Feber – en nødvendig reaksjon

Selv om feber kan oppleves som ubehagelig, er feberen en nødvendig reaksjon som følge av at kroppen utsettes for bakterier og sykdom. Immunforsvaret blir stimulert til å bekjempe virus og bakterier.

Korrekt måling av feber

Feber bør helst måles med digitalt termometer i endetarmen da andre mål kan bli upresise.

Symptomer på feber

Frysetokter og svettetokter er de vanligste symptomene på feber og skyldes større endringer i kroppstemperaturen. I tillegg kan feber ledsages av muskelsmerter, nedsatt appetitt, kvalme og hodepine. Ved feber hos voksne over 40 °C, eller ved feber over 39°C som har vart i tre dager, bør lege kontaktes, Ta også kontakt med lege hvis du har feberkramper og andre kraftige symptomer på hodepine, stiv nakke, svekket bevissthet eller lignende.

Les mer om symptomer på feber.

Dette kan du selv gjøre når du har feber

Når man har feber er det beste å la immunforsvaret gjøre jobben, men det er imidlertid noen tiltak som kan redusere ubehaget:

  • Drikk mye væske. Økt væsketap kommer som følge av feber, det er derfor viktig å drikke rikelig med vann.
  • Kle deg lettere og skru ned romtemperaturen dersom mulig da dette vil gjøre godt når svettetoktene kommer.
  • Unngå store anstrengelser da kroppens evne til å bekjempe sykdommen kan svekkes.
  • Febernedsettende medisiner kan redusere ubehaget.

Kjøp Paracet® her:

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Paracet, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Denne informasjonen står på de enkelte pakninger. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Bruk ikke hvis du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene eller ved alvorlig leversvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.

Paracetduo® (paracetamol/koffein). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 15 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel-og leddsmerter. Febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Skal ikke brukes av personer som har nedsatt lever- eller nyrefunksjon, eller er overfølsomme for koffein. Skal ikke brukes ved graviditet, og rådfør deg med lege før bruk under amming. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.