Er feber smittsomt?

Feber er ikke smittsomt, men den eventuelle underliggende virus- eller bakterieinfeksjonen som har forårsaket feberen kan være det.

Symptomer på feber

Feber defineres som en kroppstemperatur over 38 grader, målt i endetarmen, og er kroppens måte å reagere på en infeksjon. Feber er et vanlig tegn på en bakterie- eller virusinfeksjon, og noen av disse sykdommene kan være smittsomme .

Les mer: Hvordan bli kvitt feber

Når smitter feber?

Feber er ofte et symptom på sykdom, men selve sykdommen kan være smittsom. I slike tilfeller bør man holde seg hjemme fra barnehage, skole og jobb.

Dersom du har feber tilknyttet en infeksjon og skal amme kan du fortsette med det uten å være bekymret for at du smitter barnet. Ammede barn har vanligvis god motstand mot infeksjoner, men ammingen i seg selv kan virke mer krevende og belastende.

Feberfri dag i barnehagen

Barns normale temperatur kan variere. En temperatur over 38° C målt i endetarmen anses å være forhøyet temperatur. Barn med feber bør først og fremst av hensyn til seg selv holdes hjemme til barnet er feberfri. I noen sammenhenger kan dette også være ønskelig på grunn av smittefare.

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Paracet, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Denne informasjonen står på de enkelte pakninger. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Bruk ikke hvis du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene eller ved alvorlig leversvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.

Paracetduo® (paracetamol/koffein). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 15 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel-og leddsmerter. Febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Skal ikke brukes av personer som har nedsatt lever- eller nyrefunksjon, eller er overfølsomme for koffein. Skal ikke brukes ved graviditet, og rådfør deg med lege før bruk under amming. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.