Feber og hodepine

Hodepine kan være et vanlig symptom ved feber. Ved hodepine kan febernedsettende medisiner bidra til å lette symptomene.

Feber med hodepine

Ved kraftig hodepine som kan skyldes andre tilstander enn feber, bør lege kontaktes. I de aller fleste tilfeller vil hodepinen forsvinne når feberen går ned, men her er noen tips for å redusere sykdomsfølelsen:

  • Ta det med ro, unngå anstrengelser
  • En kald klut mot pannen kan oppleves som lindrende
  • Ta febernedsettende medisiner dersom nødvendig for å lindre symptomene

Faresignaler ved feber og hodepine

I sjeldne tilfeller kan feber og hodepine være et varseltegn på en mer alvorlig tilstand. Ved følgende tilstander bør lege kontaktes:

  • Mental forvirring eller talevansker
  • Svimmelhet eller dobbeltsyn
  • Utslett
  • Akutt og kraftig hodepine
  • Hodepine etter en hodeskade

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Paracet, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Denne informasjonen står på de enkelte pakninger. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Bruk ikke hvis du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene eller ved alvorlig leversvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.

Paracetduo® (paracetamol/koffein). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 15 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel-og leddsmerter. Febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Skal ikke brukes av personer som har nedsatt lever- eller nyrefunksjon, eller er overfølsomme for koffein. Skal ikke brukes ved graviditet, og rådfør deg med lege før bruk under amming. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.