Feberkramper

Feberkramper er krampeanfall hos spedbarn og småbarn som har feber på over 38 °C. Selv om krampeanfallene kan oppleves skremmende, er de vanligvis ufarlige og går raskt over.

Hvorfor oppstår feberkramper?

Feberkramper utløses gjerne tidlig i forløpet av en infeksjon når barnet har stigende feber, for eksempel ved øre- eller halsbetennelse. Det kan starte med stivhet i kroppen og gå over i raske rykninger i begge armer og bein. Barnet blir bevisstløst, får rykninger, og kan i begynnelsen av anfallet stoppe å puste. Barnet begynner alltid å puste igjen av seg selv. Ved feberkramper bør lege kontaktes.

Symptomer på feberkramper

Feberkramper hos barn omfatter følgende symptomer:

  • Tap av bevissthet
  • Risting eller skjelving på begge sider av kroppen, som vanligvis går over i løpet av et par minutter
  • Vanskeligheter med å få kontakt med barnet
  • Det kan skumme fra barnets munn
  • Oppkast og vannlating kan forekomme

Førstehjelp ved feberkramper

Dette kan du gjøre dersom barnet ditt får feberkramper:

  • Legg barnet på siden og sørg for at det ikke skader seg under anfallet.
  • Avkjøl barnet og ha på minst mulig klær, fjern eventuell dyne og senk romtemperatur.
  • Ta tiden og prøv å se om rykningene er på den ene eller begge sider av kroppen, da dette er viktig informasjon til legen.
  • Spedbarn bør ligge sidelengs i armene dine med beina så vidt over hodet og vugges.

Dersom barnets allmenntilstand er dårlig og kroppstemperaturen høy, kan febernedsettende legemidler vurderes for å redusere sykdomsfølelse. Paracetamol er den febernedsettende medisinen som anbefales til barn. Dersom det er første gang barnet har et slikt krampeanfall bør man ta barnet med til lege eller ringe 113.

Paracet smeltetabletter er et reseptfritt legemiddel som inneholder paracetamol. Brukes til korttidsbehandling av milde til moderate smerter og virker febernedsettende ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Paracet, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Denne informasjonen står på de enkelte pakninger. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Bruk ikke hvis du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene eller ved alvorlig leversvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.

Paracetduo® (paracetamol/koffein). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 15 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel-og leddsmerter. Febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Skal ikke brukes av personer som har nedsatt lever- eller nyrefunksjon, eller er overfølsomme for koffein. Skal ikke brukes ved graviditet, og rådfør deg med lege før bruk under amming. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.