Hva er feber?

Feber er en av kroppens mange forsvarsmekanismer og er et tegn på at immunforsvaret forsøker å kvitte seg med en bakterie eller et virus.

Definisjonen på feber er at kroppstemperaturen er 38 °C eller mer, målt i endetarmen. Ved en bakterie- eller virusinfeksjon øker kroppens forsvarssystem frigjøres stoffer i kroppen som øker kroppstemperaturen og øker kroppens forsvarssystem.Feber er altså et symptom på sykdom og et tegn på at kroppen forsøker å bekjempe sykdommen. Selv om feber kan føre til ubehag, behøver det ikke ligge noe alvorlig bak, og feber går ofte over av seg selv i løpet av noen få dager. Dersom ubehaget er stort, kan febernedsettende medisiner brukes.

Hva er høy feber?

Feber er en kroppstemperatur på 38 °C målt i endetarmen. Kroppstemperatur på 40 °C eller høyere anses som høy feber. Feber som forårsakes av infeksjon blir sjelden høyere enn 40,5 – 41 °C, og feber høyere enn dette kan være et uttrykk for en alvorlig tilstand. Ved høy feber i mer enn 3 dager, eller ved mistanke om alvorlig sykdom, bør lege kontaktes.

Paracet som febernedsettende

Paracet er et reseptfritt legemiddel som inneholder paracetamol, og finnes i ulike styrker, tilpasset alder og vekt. Brukes til korttidsbehandling av milde til moderate smerter og virker febernedsettende ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Paracet, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Denne informasjonen står på de enkelte pakninger. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Bruk ikke hvis du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene eller ved alvorlig leversvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.

Paracetduo® (paracetamol/koffein). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 15 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel-og leddsmerter. Febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Skal ikke brukes av personer som har nedsatt lever- eller nyrefunksjon, eller er overfølsomme for koffein. Skal ikke brukes ved graviditet, og rådfør deg med lege før bruk under amming. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.