Hvordan bli kvitt feber?

Feber er et symptom på en eventuell sykdom eller infeksjon, og kan føre til svekket allmenntilstand. Feber kan gå over av seg selv på noen dager uten behov for behandling. Har du høy feber som ikke gir seg bør du kontakte lege.

Kva kan du gjøre selv?

Feber i seg selv behøver ikke behandles da feber er kroppens egen mekanisme for å motarbeide sykdom eller infeksjon. Likevel finnes det noen tips til hva du kan gjøre for å lette ubehaget

  • Lytt til kroppen
  • Ikke anstreng deg
  • Drikk tilstrekkelig mengder med vann
  • Senk romtemperaturen og kle deg i luftigere klær

I noen tilfeller kan feberen være kortvarig, uten spesielt stor påvirkning på allmenntilstanden. Det er mulig på å gå på jobb og skole med litt feber hvis man ikke føler seg syk. Dersom formen er redusert bør man lytte til kroppens signaler og holde seg i ro, da aktivitet kan føre til større belastning og forlengelse av sykdomsforløpet.

Feber kan føre til økt væsketap og bidra til at du føler deg slapp. Det er derfor viktig å drikke ekstra mye vann for å erstatte væsketapet

Ta kontakt med legen dersom du har feber over 40 °C eller hvis feberen vedvarer over flere døgn.

Les også: Feber og trening

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Paracet, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Denne informasjonen står på de enkelte pakninger. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Bruk ikke hvis du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene eller ved alvorlig leversvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.

Paracetduo® (paracetamol/koffein). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 15 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel-og leddsmerter. Febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Skal ikke brukes av personer som har nedsatt lever- eller nyrefunksjon, eller er overfølsomme for koffein. Skal ikke brukes ved graviditet, og rådfør deg med lege før bruk under amming. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.