Mikstur

24 mg/ml - 60 ml

Produktbeskrivelse

Paracet mikstur 24 mg/ml gir effektiv lindring mot smerter og feber, og kan brukes for de aller minste. Miksturen har god smak av skogsbær og er lett å svelge. I pakningen følger en praktisk måleskje, som gir enkel dosering. Dersom barnet under 3 måneder får feber, skal lege kontaktes. Paracetamol, som er virkestoffet i Paracet, er anbefalt av Statens legemiddelverk som førstevalg ved behandling av kortvarige til moderate smerter, da det kan brukes av alle aldersgrupper, av gravide og i kombinasjon med andre legemidler.

Hjelper mot:

Paracet mikstur 24 mg/ml er et reseptfritt legemiddel. Paracet inneholder virkestoffet paracetamol, og brukes ved milde til moderate smerter som f.eks hodepine, tannpine, lette muskel- og leddsmerter. Paracet virker i tillegg febernedsettende.

Beredningsform

Mikstur

Kan brukes av

Barn 0-7 år, glutenfri, sukkerfri, laktosefri

For barn under 3 måneder: Kun etter avtale med lege.

VektDosering
Barn under 1 måned:Gi cirka 15 mg pr. kg kroppsvekt inntil 3 ganger i døgnet. Det bør gå 8 timer mellom hver dose. Maksimal døgndose er 60 mg pr. kg kroppsvekt.
3-4 kg (0-1 måned)2,0 ml inntil 3 ganger i døgnet. Det bør gå 8 timer mellom hver dose. Maksimal døgndose er 60 mg pr. kg kroppsvekt.
5-6 kg (0-1 måned)3,5 ml inntil 3 ganger i døgnet. Det bør gå 8 timer mellom hver dose. Maksimal døgndose er 60 mg pr. kg kroppsvekt.
Barn over 1 måned og oppover:Gi cirka 15 mg pr. kg kroppsvekt inntil 4 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4-6 timer mellom hver dose. Maksimal døgndose er 75 mg pr. kg kroppsvekt.
5-6 kg (1-4 måneder)3,5 ml inntil 4 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4–6 timer mellom hver dose. Maksimal døgndose er 75 mg pr. kg kroppsvekt.
7-10 kg (5 måneder – 1 år)5,0 ml inntil 4 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4–6 timer mellom hver dose. Maksimal døgndose er 75 mg pr. kg kroppsvekt.
11-14 kg (1-3 år)7,5 ml inntil 4 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4–6 timer mellom hver dose. Maksimal døgndose er 75 mg pr. kg kroppsvekt.
15-20 kg (3-5 år)10,0 ml inntil 4 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4–6 timer mellom hver dose. Maksimal døgndose er 75 mg pr. kg kroppsvekt.
21-25 kg (5-7 år)15,0 ml inntil 4 ganger i døgnet . Det bør gå minst 4–6 timer mellom hver dose. Maksimal døgndose er 75 mg pr. kg kroppsvekt.

Forsiktighetsregler

Paracet® 24mg/ml

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Barn 3-25 kg (0-7 år): Til barn under 1 år i samråd med lege. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, menstruasjonssmerter, tannsmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Paracet, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Denne informasjonen står på de enkelte pakninger. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Bruk ikke hvis du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene eller ved alvorlig leversvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.

Paracetduo® (paracetamol/koffein). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 15 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel-og leddsmerter. Febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Skal ikke brukes av personer som har nedsatt lever- eller nyrefunksjon, eller er overfølsomme for koffein. Skal ikke brukes ved graviditet, og rådfør deg med lege før bruk under amming. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.