Smeltetablett

250 mg

Produktbeskrivelse

Paracet smeltetabletter 250 mg gir effektiv lindring mot smerter og feber, og kan brukes fra 1 ½ års alderen. Til barn under 3 år skal smeltetablettene oppløses i en teskje vann eller melk for å unngå at deler av tabletten kommer ned i luftrøret. Unngå fruktsaft da dette kan gi bitter smak.Til barn eldre enn 3 år kan smeltetablettene løses opp i munnen.

Paracetamol, som er virkestoffet i Paracet, er anbefalt av Statens legemiddelverk som førstevalg ved behandling av kortvarige til moderate smerter.

Hjelper mot

Paracet smeltetablett 250 mg er et reseptfritt legemiddel. Paracet inneholder virkestoffet paracetamol, og skal brukes ved milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, lette muskel- og leddsmerter. Paracet virker i tillegg febernedsettende.

Beredningsform

Smeltetablett

Kan brukes av

Barn 1 ½ til 12 år, laktosefri, glutenfri

Dosering

VektDosering
13-25 kg (1½-7 år)1 smeltetablett inntil 4 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4-6 timer mellom hver dose.
Til barn under 3 år skal smeltetablettene oppløses i en teskje vann eller melk for å unngå at deler av tabletten kommer ned i luftrøret. Unngå fruktsaft da dette kan gi bitter smak.
Til barn eldre enn 3 år kan smeltetablettene løses opp i munnen.
26-40 kg (7-12 år)2 smeltetabletter inntil 4 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4-6 timer mellom hver dose.
Til barn over 40 kg og voksne anbefales Paracet 500 mg tabletter eller brusetabletter.

Forsiktighetsregler

Paracet® 250 mg smeltetabletter

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Barn over 1,5 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, menstruasjonssmerter, tannsmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes.  Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Paracet, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Denne informasjonen står på de enkelte pakninger. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Bruk ikke hvis du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene eller ved alvorlig leversvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.

Paracetduo® (paracetamol/koffein). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 15 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel-og leddsmerter. Febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Skal ikke brukes av personer som har nedsatt lever- eller nyrefunksjon, eller er overfølsomme for koffein. Skal ikke brukes ved graviditet, og rådfør deg med lege før bruk under amming. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.