Smerter

Smerter, kan oppleves som vonde eller ubehagelige, men smerten i seg selv trenger ikke å være farlig. Smerte er faktisk en nødvendig del av hverdagen vår og gjør oss oppmerksomme på skade og fungerer derved som en naturlig beskyttelsesmekanisme.

Hva er smerte?

Smerte kan være en vond og ubehagelig opplevelse, både fysisk og følelsesmessig. Smerten er et signal som forteller kroppen at den utsettes for en skade eller noe som oppfattes som det. Den fysiske delen av smerte skyldes sykdom, ubehag eller skade. Den følelsesmessige delen av smerte er den delen som registrerer ubehaget eller sykdommen og signaliserer trangen til flukt fra smerten. Hvor mye smerte man tåler, kalles smertetoleranse, og varierer person til person.

Smertefølelsen er subjektiv, det vil si at samme utløsende årsak kan gi varierende grad av smerte hos forskjellige individer.

Ulike typer smerte

Smerte kan deles inn i to typer smerte som defineres ut fra smertens varighet og ut fra hvordan vi oppfatter smerten.

  • Akutte smerter oppstår ved skade eller sykdom. Akutt smerte er smerter som får oss til å reagere slik at vi kan beskytte oss mot skader og begrense skaden som for eksempel ved kutt, brudd, sår eller slag. Akutt smerte forteller oss også at vi har en skade som kan trenge behandling. Disse smertene forsvinner ofte raskt når skaden er helet eller sykdommen behandlet.
  • Kroniske smerter er smerter som varer over lengre tid og kan blant annet oppleves i forbindelse med skader, ved slitasjegikt eller etter skulder-kne eller ryggoperasjoner og andre operasjoner. Kroniske smerter kan også forekomme ved kroniske sykdommer og nerveskader. Kroniske smerter kan oppleves meningsløse og derved være en psykisk belastning for den som blir rammet.

Årsaker til smerter

Det finnes mange ulike årsaker til smerter som oppstår akutt eller over tid, og smerter ett sted kan utløse smerter også i andre deler av kroppen.

Les om vanlige årsaker til smerter her:

Behandling av smerter

Behandling av smerter avhenger av årsaken til smertene. Smerter kan behandles både med og uten smertestillende legemidler for å få god smertelindring.

Kjøp Paracet® her:

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Paracet, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Denne informasjonen står på de enkelte pakninger. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Bruk ikke hvis du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene eller ved alvorlig leversvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.

Paracetduo® (paracetamol/koffein). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 15 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel-og leddsmerter. Febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Skal ikke brukes av personer som har nedsatt lever- eller nyrefunksjon, eller er overfølsomme for koffein. Skal ikke brukes ved graviditet, og rådfør deg med lege før bruk under amming. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.