Forkjølelse eller influensa?

Mange forveksler forkjølelse og influensa. Flere av symptomene er like, men det er likevel klare forskjeller som skiller den ene fra den andre:

Forkjølelse

 • Forkjølelse er en virusinfeksjon i slimhinnene i de øvre luftveier
 • Rhinovirus er årsaken til 50% av infeksjonene
 • Det finnes mer enn 200 ulike virus som kan gi infeksjon
 • Det er vanlig at voksne har ca 1-2 og barn 7-9 forkjølelser i året
 • Symptomene kommer gradvis og begynner ofte med sår hals, nysing og rennende nese, og hodepine.
 • Forkjølelse har mest uttalte symptomer dag 3-4 og begynner å forsvinne dag 7

Influensa

 • Influensa er en infeksjonssykdom som skyldes influensavirus.
 • To typer av influensavirus, type A og B,forårsaker sesonginfluensa
 • Vanligvis blir mellom 5-10% av befolkningen syke hvert år
 • Ved typisk influensa kommer symptomene brått med feber, muskelsmerter, hodepine og påvirket almenntilstand.
 • I tillegg luftveissymptomer som rennende nese, sår hals og tørrhoste.
 • Influensa varer oftest i sju til ti dager.

Behandling

Det finnes ingen medisiner som kurerer forkjølelse og influensa, så behandling retter seg mot å lindre plagene i form av reseptfrie legemidler mot feber, hoste, sår hals og tett nese, og få nok hvile og ro.

Kilder:

https://helsenorge.no/sykdom/ore-nese-hals-og-munn/forkjolelse

https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/rad-om-influensa/influensa—faktaark-/

https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/virusinfeksjoner/forkjolelse/?page=2

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Paracet, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Denne informasjonen står på de enkelte pakninger. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Bruk ikke hvis du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene eller ved alvorlig leversvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.

Paracetduo® (paracetamol/koffein). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 15 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel-og leddsmerter. Febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Skal ikke brukes av personer som har nedsatt lever- eller nyrefunksjon, eller er overfølsomme for koffein. Skal ikke brukes ved graviditet, og rådfør deg med lege før bruk under amming. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.