Smertelindring

Smerter kan virke hemmende i det daglige, og smertelindring kan bidra til å øke livskvaliteten. Lette til moderate smerter, som for eksempel hodepine (spenningshodepine), gikt, muskelsmerter og menstruasjonssmerter, kan behandles med svake smertestillende midler. Her anbefales primært paracetamol.

God smertelindring kan derfor bidra til at man kan fortsette som normalt, både i arbeidslivet og i privatlivet.

Enten du har vondt i ledd, har smerter tilknyttet rygg og nakke, magesmerter, smerter i lysken, smerter i legger og lår eller menssmerter, er det fint å vite at det finnes muligheter for å oppnå smertelindring.

Hva er smertelindring?

Smertelindring er når pasienten ved hjelp av en behandling med eller uten smertestillende medisiner får reduserte smerter. Avhengig av årsaken til smerten kan de fleste ved effektiv behandling, med eller uten medisiner, oppnå god smertelindring, men det er ikke alltid behandling eller smertestillende medisiner fører til smertefrihet. Mange opplever likevel at følelsen av å ha kontroll over smertene kan være god smertelindring.

Hva som kreves for å få en god smertelindring avhenger av type smerte, årsaken til smertene og hvor sterk smerten er.

Paracet® som smertelindring

Paracet® er et reseptfritt legemiddel som inneholder paracetamol og som gir effektiv lindring av milde til moderate smerter og feber. Paracetamol er ofte førstevalget ved behandling av kortvarige milde til moderate forbigående smerter. Det er fordi virkestoffet paracetamol kan brukes av alle aldersgrupper, også av gravide, og kan kombineres med de fleste andre legemidler. Dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid, rådfør deg alltid med lege eller apotek før du bruker Paracet® eller andre legemidler. Eksempler på smerter som Paracet® kan hjelpe mot er hodepine, tannpine, menssmerter og lette muskel- og leddsmerter.

Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Paracet® smertestillende finnes som tabletter, smeltetabletter, stikkpiller, mikstur og brusetabletter. For mer informasjon om doseringsform og anbefalt mengde, se våre produktsider.

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Paracet, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Denne informasjonen står på de enkelte pakninger. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Bruk ikke hvis du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene eller ved alvorlig leversvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.

Paracetduo® (paracetamol/koffein). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 15 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel-og leddsmerter. Febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Skal ikke brukes av personer som har nedsatt lever- eller nyrefunksjon, eller er overfølsomme for koffein. Skal ikke brukes ved graviditet, og rådfør deg med lege før bruk under amming. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.