Smerter i leggen

Smerter i leggen er svært vanlig hos blant annet idrettsutøvere, spesielt der løping er en stor del av idretten. Uansett om smerter i leggen oppstår gradvis eller akutt, kan det være svært ubehagelig og kan begrense daglige aktiviteter. Smerter i leggen kan føre til stivhet og nedsatt bevegelighet, og kan virke hemmende og ubehagelig i hverdagen. Riktig behandling, avlastning og omlegging av trening er derfor viktig for å komme tilbake på rett spor igjen. Ved milde til moderate smerter kan smertestillende medisiner bidra til å lindre ubehaget. Ved uttalte plager og manglende effekt av egenbehandling bør lege kontaktes.

Årsaker til smerter i leggen

Det finnes en rekke ulike årsaker til smerter i leggen, og mange av dem er knyttet til idrettsskader. Her er de vanligste årsakene til smerter i leggen:

  • Voksesmerter i leggene er vanlig hos barn, gjerne om kvelden.
  • Sirkulasjonsforstyrrelser er en vanlig årsak til smerter i leggen hos eldre voksne.
  • Akutte senebetennelser i leggen oppstår gjerne som følge av intens og langvarig trening, løping på hardt underlag eller bruk av fottøy som gir dårlig støtabsorbsjon.
  • Beinhinnebetennelse oppstår gjerne som følge av feilbelastning, særlig etter stor økning i arbeidsbelastning.
  • Akillessenebetennelse kan oppstå som resultat av overbelastning av akillessenen som medfører inflammasjon i senen.
  • Muskelavrivning kan oppstå ved slitasjeforandringer, eller ved kraftige fraspark for eksempel når man dytter noe tungt, løper eller driver med aktivitet og ikke er trent for det. Vanlig både hos aktive og inaktive personer.
  • Anstrengelsesutløste muskelkramper kan oppstå under eller kort tid etter en aktivitet.

Behandling av smerter i leggen

Behandling av smerter i leggen avhenger av årsaken til smertene. Ved akutte smerter i leggen er det nødvendig å avslutte aktiviteten som forårsaker plagene og ta det med ro, og ofte må dette følges opp av ytterligere behandling. Er smertene milde til moderate kan smertestillende medisiner bidra til god smertelindring.

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Paracet, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Denne informasjonen står på de enkelte pakninger. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Bruk ikke hvis du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene eller ved alvorlig leversvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.

Paracetduo® (paracetamol/koffein). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 15 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel-og leddsmerter. Febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Skal ikke brukes av personer som har nedsatt lever- eller nyrefunksjon, eller er overfølsomme for koffein. Skal ikke brukes ved graviditet, og rådfør deg med lege før bruk under amming. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.