Smerter i legger og lår

Smerter i legger og lår oppstår gjerne i forbindelse med idrett, men kan også skyldes tilstander i andre deler av kroppen.

Årsaker til smerter i legger og lår

Det finnes en rekke årsaker til smerter i legger og lår, som for eksempel:

  • Overbelastning
  • Akutt muskelskade
  • Ryggplager

Smerter i legger og lår kan oppstå akutt, eller bygge seg opp over tid. Dersom smerten har økt gradvis, kan årsaken være overbelastning. Ved akutte smerter etter en aktivitet derimot, kan dette skyldes en overriving av muskelfibre. Smerter i legger og lår kan også oppstå som resultat av plager andre steder, blant annet på grunn av ryggplager som da kan forårsake utstrålende smerte til legger og lår.

Les også: Smerter i leggen.

Behandling av smerter i legger og lår

Behandling av smerter i legger og lår avhenger av årsaken til smertene. En akutt muskelskade må behandles ulikt fra skader som kommer av overbelastning. Ved lette til moderate smerter kan smertestillende medisiner i mange tilfeller bidra til god smertelindring. Hvis smertene er kraftige og vedvarer må lege alltid kontaktes.

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Paracet, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Denne informasjonen står på de enkelte pakninger. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Bruk ikke hvis du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene eller ved alvorlig leversvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.

Paracetduo® (paracetamol/koffein). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 15 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel-og leddsmerter. Febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Skal ikke brukes av personer som har nedsatt lever- eller nyrefunksjon, eller er overfølsomme for koffein. Skal ikke brukes ved graviditet, og rådfør deg med lege før bruk under amming. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.