Tannfrembrudd

Tannfrembrudd oppstår når tennene bryter ut av gommene, og kan forårsake både smerte, kløe, gråt og frustrasjon. Tannfrembrudd kan være vondt og ubehagelig, og kan skje i rykk og napp. De aller fleste barn begynner å få de første tennene ved 6-8 måneders alder. Oftest er det de to fortennene i underkjeven som bryter frem først.

Tegn på tannfrembrudd

Økt sikling

Økt sikling kan være første tegn på tannfrembrudd, og dette kan merkes allerede et par måneder før tannen titter frem. Dersom barnet ditt i utgangspunktet sikler en del, oppstår det gjerne mer sikling enn vanlig ved tannfrembrudd.

Økt behov for å tygge på ting

Tannfrembrudd forårsaker ikke sår i munnen, men kan gi kløe og trykk. Barnet kan bli irritert og urolig. Å gi barnet biteleker av ren gummi å tygge på, kan være en god investering og kan lindre kløe. Å gni gommen med noe som kjøler kan også virke lindrende, men husk at dette ikke må være frossent eller veldig kaldt.

Feber

En lett forhøyet kroppstemperatur i forbindelse med tannfrembrudd er ikke uvanlig, men trenger ikke behandling,

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Paracet, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Denne informasjonen står på de enkelte Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 29.01.2021. Karo Pharma AS.

Paracetduo® (paracetamol/koffein). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 15 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel-og leddsmerter. Febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Skal ikke brukes av personer som har nedsatt lever- eller nyrefunksjon, eller er overfølsomme for koffein. Skal ikke brukes ved graviditet, og rådfør deg med lege før bruk under amming. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 29.01.2021. Karo Pharma AS.