|

Stikkpiller

60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg, 1 g

Produktbeskrivelse
Paracet stikkpiller er effektiv mot smerter og feber. Paracet stikkpiller finnes i fem ulike styrker, tilpasset alder og vekt. Stikkpiller er et godt alternativ for barn, samt for voksne som har svelgeproblemer. Paracetamol, som er virkestoffet i Paracet, er anbefalt av Statens legemiddelverk som førstevalg ved behandling av kortvarige til moderate smerter, da det kan brukes av alle aldersgrupper, av gravide og i kombinasjon med andre legemidler.

Hjelper mot

Paracet stikkpiller er et reseptfritt legemiddel, som finnes i ulike styrker tilpasset alder og vekt. Paracet inneholder virkestoffet paracetamol, og skal brukes ved milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, lette muskel- og leddsmerter. Paracet virker i tillegg febernedsettende.

Beredningsform

Stikkpille

Kan brukes av

glutenfri, laktosefri
VektDosering
Barn under 1 måned:Gi cirka 15 mg pr. kg kroppsvekt inntil 3 ganger i døgnet. Det bør gå 8 timer mellom hver dose. Maksimal døgndose er 60 mg pr. kg kroppsvekt.
3-4 kg (0-1 måned)1 stikkpille à 60 mg inntil 3 ganger i døgnet .Det bør gå 8 timer mellom hver dose. Maksimal døgndose er 60 mg pr. kg kroppsvekt.
5-6 kg (0-1 måned)1 ½* stikkpille à 60 mg inntil 3 ganger i døgnet. Det bør gå 8 timer mellom hver dose. Maksimal døgndose er 60 mg pr. kg kroppsvekt.
Barn over 1 måned og oppover:Gi cirka 15 mg pr. kg kroppsvekt inntil 4 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4–6 timer mellom hver dose. Maksimal døgndose er 75 mg pr. kg kroppsvekt.
5-6 kg (1-4 måneder)1 ½* stikkpille à 60 mg inntil 4 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4–6 timer mellom hver dose. Maksimal døgndose er 75 mg pr. kg kroppsvekt.
7-12 kg (5 måneder- 1 ½ år)1 stikkpille à 125 mg inntil 4 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4–6 timer mellom hver dose. Maksimal døgndose er 75 mg pr. kg kroppsvekt.
13-25 kg (1½-7 år)1 stikkpille à 250 mg inntil 4 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4–6 timer mellom hver dose. Maksimal døgndose er 75 mg pr. kg kroppsvekt.
26-40 kg (7-12 år)1 stikkpille à 500 mg inntil 4 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4–6 timer mellom hver dose. Maksimal døgndose er 75 mg pr. kg kroppsvekt.
Til voksne og barn over 40 kg (over 12 år): 1-2 stikkpiller à 500 mg inntil 4 ganger i døgnet, eller 1 stikkpille à 1 g inntil 4 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4–6 timer mellom hver dose. Ikke ta mer enn 4000 mg i løpet av et døgn.
*stikkpillen skal deles i lengderetning

Forsiktighetsregler

Paracet® 60 mg stikkpiller

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Barn 3-6 kg (0-4 mnd): Til barn under 1 år i samråd med lege. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, menstruasjonssmerter, tannsmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes.  Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Paracet® 125 mg stikkpiller

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Barn 6-12 kg (4 mnd.-1½ år): Til barn under 1 år i samråd med lege. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, menstruasjonssmerter, tannsmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes.  Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Paracet® 250 mg stikkpiller

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Barn 12-30 kg (1½-9 år): Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, menstruasjonssmerter, tannsmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes.  Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Paracet® 500 mg stikkpiller

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 9 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, menstruasjonssmerter, tannsmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes.  Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Paracet® 1 g stikkpiller

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 12 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, menstruasjonssmerter, tannsmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes.  Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Paracet, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Denne informasjonen står på de enkelte pakninger. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Bruk ikke hvis du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene eller ved alvorlig leversvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.

Paracetduo® (paracetamol/koffein). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 15 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel-og leddsmerter. Febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Skal ikke brukes av personer som har nedsatt lever- eller nyrefunksjon, eller er overfølsomme for koffein. Skal ikke brukes ved graviditet, og rådfør deg med lege før bruk under amming. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.