Hopp til innholdet

Spørsmål og svar

Hva brukes Paracet® mot?

Paracet® virker smertestillende og febernedsettende og brukes mot lette til moderate kortvarige smerter som menstruasjonssmerter, tannpine, hodepine, muskel- og leddsmerter, f.eks. ved feber og forkjølelse. Mot ubehag ved feber.

Når skal Paracet® ikke brukes?

Bruk ikke Paracet® dersom du er allergisk ovenfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet, eller dersom du har leverbetennelse (hepatitt).

Hva du bør vite før du bruker Paracet®?

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Paracet® dersom du har eller har hatt lever- eller nyreproblemer, har svekket ernæringstilstand pga alkoholmisbruk spisevegring eller feilernæring ved febertilstander hos barn og ved feber og smerter av ukjent årsak.

Paracet® ved graviditet/amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemiddelet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Hvis nødvendig kan Paracet® brukes under graviditet. Paracet® går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg med lege ved bruk av Paracet® under amming.

Hva bør du unngå når du bruker paracetamol?

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler. Ved langvarig høy dosering av Paracet® kan effekten av enkelte blodfortynnende legemidler (midler mot blodpropp som warfarin) øke og dermed gi høyere risiko for blødninger. Snakk med legen din om dosering av Paracet® hvis du også bruker blodfortynnende legemidler. Paracet® må ikke brukes samtidig med andre smertestillende legemidler som også inneholder virkestoffet paracetamol. Effekten av paracetamol kan også påvirke eller påvirkes av legemidler til behandling av epilepsi.

Hvor lenge kan Paracet® brukes?

Høyeste anbefalte dosering av paracetamol skal ikke brukes over lengre tid, fordi det medfører økt risiko for leverpåvirkning. Ved langtidsbruk av Paracet® (mer enn 3 mnd) med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Paracet® bør lege kontaktes. For stor dose av Paracet® kan gi alvorlig leverskade og langtidsbruk kan forårsake utvikling av nyreskade.

Kort om dosering av Paracet®

Dosering tilpasses vekt og alder. Se informasjon på pakningen.

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Paracet, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Denne informasjonen står på de enkelte pakninger. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Bruk ikke hvis du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene eller ved alvorlig leversvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke hvis du er allergisk mot paracetamol eller andre innholdsstoffene, eller ved leverskade. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Paracetduo® (paracetamol/koffein). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 15 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel-og leddsmerter. Febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke hvis du er allergisk overfor paracetamol, koffein eller andre innholdsstoffene, hvis du er gravid, eller lider av lever-og nyresakde, gulsott og alkoholsime. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 17.11.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2022-07-05.