Hopp til innholdet

Feber

Feber er en tilstand med økt kroppstemperatur og er et symptom på at kroppen er syk som følge av en større eller mindre infeksjon. Feber er et viktig ledd i kroppens forsvar mot infeksjoner. Feber i seg selv er vanligvis ikke farlig, og kan anses som et positivt tegn på at kroppen jobber for å bekjempe sykdommen. 

Feber er en av kroppens mange forsvarsmekanismer og er et tegn på at immunforsvaret forsøker å kvitte seg med en bakterie eller et virus. 

Normal kroppstemperatur er i gjennomsnitt 37 °C og kan variere hos den enkelte og tidspunkt på døgnet.  

Kroppstemperaturen kan for eksempel være høyere mot kvelden, opp mot 37,5 °C. Kroppstemperatur på 38 °C, målt i endetarmen, defineres som feber. Feber på 40 °C eller høyere betegnes som høy feber. 

Hva er feber? 

Definisjonen på feber er at kroppstemperaturen er 38 °C eller mer, målt i endetarmen. Ved en bakterie- eller virusinfeksjon øker kroppens forsvarssystem frigjøres stoffer i kroppen som øker kroppstemperaturen og øker kroppens forsvarssystem.  

Feber er altså et symptom på sykdom og et tegn på at kroppen forsøker å bekjempe sykdommen.  

Selv om feber kan føre til ubehag, behøver det ikke ligge noe alvorlig bak, og feber går ofte over av seg selv i løpet av noen få dager. Dersom ubehaget er stort, kan febernedsettende medisiner brukes. 

Hva er høy feber? 

Feber er en kroppstemperatur på 38 °C målt i endetarmen. Kroppstemperatur på 40 °C eller høyere anses som høy feber. Feber som forårsakes av infeksjon blir sjelden høyere enn 40,5 – 41 °C, og feber høyere enn dette kan være et uttrykk for en alvorlig tilstand.  

Ved høy feber i mer enn 3 dager, eller ved mistanke om alvorlig sykdom, bør lege kontaktes. 

sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Korrekt måling av feber  

Feber bør helst måles med digitalt termometer i endetarmen da andre mål kan bli upresise

Feber – en nødvendig reaksjon  

Selv om feber kan oppleves som ubehagelig, er feberen en nødvendig reaksjon som følge av at kroppen utsettes for bakterier og sykdom. Immunforsvaret blir stimulert til å bekjempe virus og bakterier.

Symptomer på feber  

Frysetokter og svettetokter er de vanligste symptomene på feber og skyldes større endringer i kroppstemperaturen. Når temperaturen stiger og feberen er på vei opp fryser man, og når man begynner å svette er dette et tegn på at temperaturen er på vei ned som følge av at sykdommen er på vei til å bli bekjempet. I tillegg kan feber ledsages av muskelsmerter, nedsatt appetitt, kvalme og hodepine. 

Hvis feberen forårsaker nedsatt allmenntilstand, kan det være behov for hvile.  Febernedsettende medisiner virker febernedsettende og kan bidra til å lindre mens kroppen jobber med å bekjempe sykdommen. 

Her er vanlige symptomer ved feber: 

 • Muskelsmerter
 • Hodepine 
 • Kvalme 
 • Slapphet

Ved feber kombinert med symptomer som endret bevissthet, utslett, lysskyhet, intens hodepine, nakkestivhet og oppkast, bør lege bør kontaktes. Dette kan være tegn på alvorligere sykdom. Lege bør også kontaktes ved feber hos voksne over 40 °C, eller ved feber over 39°C som har vart i tre dager. 

Feber og hodepine

Hodepine kan være et vanlig symptom ved feber. Ved hodepine kan febernedsettende medisiner bidra til å lette symptomene. 

Feber med hodepine

Ved kraftig hodepine som kan skyldes andre tilstander enn feber, bør lege kontaktes. I de aller fleste tilfeller vil hodepinen forsvinne når feberen går ned, men her er noen tips for å redusere sykdomsfølelsen: 

 • Ta det med ro, unngå anstrengelser 
 • En kald klut mot pannen kan oppleves som lindrende 
 • Ta febernedsettende medisiner dersom nødvendig for å lindre symptomene 

Faresignaler ved feber og hodepine  

I sjeldne tilfeller kan feber og hodepine være et varseltegn på en mer alvorlig tilstand. Ved følgende tilstander bør lege kontaktes: 

 • Mental forvirring eller talevansker 
 • Svimmelhet eller dobbeltsyn 
 • Utslett 
 • Akutt og kraftig hodepine 
 • Hodepine etter en hodeskade 

Feberkramper  

Feberkramper er krampeanfall hos spedbarn og småbarn som har  feber på over 38 °C. Selv om krampeanfallene kan oppleves skremmende, er de vanligvis ufarlige og går raskt over. 

Hvorfor oppstår feberkramper?  

Feberkramper utløses gjerne tidlig i forløpet av en infeksjon når barnet har stigende feber, for eksempel ved øre- eller halsbetennelse.  

Det kan starte med stivhet i kroppen og gå over i raske rykninger i begge armer og bein. Barnet blir bevisstløst, får rykninger, og kan i begynnelsen av anfallet stoppe å puste. Barnet begynner alltid å puste igjen av seg selv. Ved feberkramper bør lege kontaktes. 

Symptomer på feberkramper 

Feberkramper hos barn omfatter følgende symptomer: 

 • Tap av bevissthet  
 • Risting eller skjelving på begge sider av kroppen, som vanligvis går over i løpet av et par minutter 
 • Vanskeligheter med å få kontakt med barnet 
 • Det kan skumme fra barnets munn 
 • Oppkast og vannlating kan forekomme 

Førstehjelp ved feberkramper 

Dette kan du gjøre dersom barnet ditt får feberkramper: 

 • Legg barnet på siden og sørg for at det ikke skader seg under anfallet. 
 • Avkjøl barnet og ha på minst mulig klær, fjern eventuell dyne og senk romtemperatur. 
 • Ta tiden og prøv å se om rykningene er på den ene eller begge sider av kroppen, da dette er viktig informasjon til legen. 
 • Spedbarn bør ligge sidelengs i armene dine med beina så vidt over hodet og vugges

Dersom barnets allmenntilstand er dårlig og kroppstemperaturen høy, kan  febernedsettende legemidler vurderes for å redusere sykdomsfølelse.  Paracetamol er den febernedsettende medisinen som anbefales til barn. Dersom det er første gang barnet har et slikt krampeanfall bør man ta barnet med til lege eller ringe 113. 

Paracet smeltetabletter er et reseptfritt legemiddel som inneholder paracetamol. Brukes til korttidsbehandling av milde til moderate smerter og virker febernedsettende ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 

Hvordan bli kvitt feber?  

Feber er et symptom på en eventuell sykdom eller infeksjon, og kan føre til svekket allmenntilstand. Feber kan gå over av seg selv på noen dager uten behov for behandling. Har du høy feber som ikke gir seg bør du kontakte lege.  

Kva kan du gjøre selv?  

Feber i seg selv behøver ikke behandles da feber er kroppens egen mekanisme for å motarbeide sykdom eller infeksjon. Likevel finnes det noen tips til hva du kan gjøre for å lette ubehaget: 

 • Lytt til kroppen 
 • Ikke anstreng deg  
 • Kle deg lettere og skru ned romtemperaturen dersom mulig da dette vil gjøre godt når svettetoktene kommer. 
 • Drikk tilstrekkelig mengder med vann 
 • Senk romtemperaturen og kle deg i luftigere klær  
 • Febernedsettende medisiner kan redusere ubehaget. 

I noen tilfeller kan feberen være kortvarig, uten spesielt stor påvirkning på allmenntilstanden.  

Det er mulig på å gå på jobb og skole med litt feber hvis man ikke føler seg syk. Dersom formen er redusert bør man lytte til kroppens signaler og holde seg i ro, da aktivitet kan føre til større belastning og forlengelse av sykdomsforløpet. 

Feber kan føre til økt væsketap og bidra til at du føler deg slapp. Det er derfor viktig å drikke ekstra mye vann for å erstatte væsketapet 

Ta kontakt med legen dersom du har feber over 40 °C eller hvis feberen vedvarer over flere døgn.  

Paracet som febernedsettende 

Paracet er et reseptfritt legemiddel som inneholder paracetamol, og finnes i ulike styrker, tilpasset alder og vekt. Brukes til korttidsbehandling av milde til moderate smerter og virker febernedsettende ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes.  

Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege.  

Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 

Feber og trening  

Dersom du har  feber bør du stå over treningsøkten. 

Revurder treningsøkten ved feber 

Regelmessig trening kan være både forebyggende og helsefremmende, men dersom man har feber kan trening virke mot sin hensikt. Da feber er kroppens måte å bekjempe infeksjoner på, kan trening belaste kroppen mer enn nødvendig

Bli kvitt feber før du setter i gang med trening 

Dersom kroppstemperaturen er over 38 grader, skal du ikke trene. Trening med feber kan føre til at kroppstemperaturen blir enda høyere, og hindre at formen din blir bedre. 

Dersom formen er dårlig med vondt i brystet og smerter i mage og muskler, burde treningsøkten droppes. Ved tretthet anbefales det også å droppe treningen. Ved redusert form må man lytte til kroppen og fokusere på å komme til hektene igjen. Ikke besøk treningssenteret før du er feberfri. 

Er feber smittsomt? 

Feber er ikke smittsomt, men den eventuelle underliggende virus- eller bakterieinfeksjonen som har forårsaket feberen kan være det. 

Når smitter feber? 

Feber er ofte et symptom på sykdom, men selve sykdommen kan være smittsom. I slike tilfeller bør man holde seg hjemme fra barnehage, skole og jobb. 

Dersom du har feber tilknyttet en infeksjon og skal amme kan du fortsette med det uten å være bekymret for at du smitter barnet. Ammede barn har vanligvis god motstand mot infeksjoner, men ammingen i seg selv kan virke mer krevende og belastende. 

Feberfri dag i barnehagen 

Barns normale temperatur kan variere. En temperatur over 38° C målt i endetarmen anses å være forhøyet temperatur. Barn med feber bør først og fremst av hensyn til seg selv holdes hjemme til barnet er feberfri. I noen sammenhenger kan dette også være ønskelig på grunn av smittefare. 

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Paracet, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Denne informasjonen står på de enkelte pakninger. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Bruk ikke hvis du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene eller ved alvorlig leversvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke hvis du er allergisk mot paracetamol eller andre innholdsstoffene, eller ved leverskade. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Paracetduo® (paracetamol/koffein). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 15 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel-og leddsmerter. Febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke hvis du er allergisk overfor paracetamol, koffein eller andre innholdsstoffene, hvis du er gravid, eller lider av lever-og nyresakde, gulsott og alkoholsime. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 17.11.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2022-07-05.