Hopp til innholdet

Om Paracet®

Reseptfrie smertestillende medisiner kan bidra til god smertelindring mot milde til moderate kortvarige smerter. Paracet®, som inneholder paracetamol, finnes i flere forskjellige varianter til hele familien, slik at både store og små kan få effektiv lindring av smerter og feber.

Paracet® smeltetabletter er et reseptfritt legemiddel. Brukes til korttidsbehandling av milde til moderate smerter og virker febernedsettende ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke hvis du er allergisk mot paracetamol eller andre innholdsstoffene, eller ved leverskade. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Paracetamol gir smertelindring i opptil 4 timer, og det kan ta opptil 30 minutter før du merker effekt av middelet.

Paracet® som smertestillende

Paracet® gir effektiv lindring mot smerter og feber ved kortvarige til moderate smerter som hodepine, menssmerter og lette muskel- og leddsmerter. Paracet® er en smertestillende medisin og finnes i forskjellige doseringsformer tilpasset hele familien i alle aldre:

  • Tabletter
  • Stikkpiller
  • Mikstur
  • Brusetabletter med sitrussmak
  • Smeltetabletter med banansmak

Det er viktig å velge riktig doseringsform som er tilpasset alder. Tabletter, smeltetabletter og brusetabletter gir rask effekt, men ved oppkast anbefales stikkpiller.

Paracet® er et reseptfritt legemiddel som inneholder paracetamol og som gir effektiv lindring av milde til moderate smerter og feber.

Hvor mye Paracet® kan man ta?

Hvor mye Paracet® man kan ta avhenger av vekt og alder hos den som skal behandles. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Paracet, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Denne informasjonen står på de enkelte pakninger. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Bruk ikke hvis du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene eller ved alvorlig leversvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke hvis du er allergisk mot paracetamol eller andre innholdsstoffene, eller ved leverskade. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Paracetduo® (paracetamol/koffein). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 15 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel-og leddsmerter. Febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke hvis du er allergisk overfor paracetamol, koffein eller andre innholdsstoffene, hvis du er gravid, eller lider av lever-og nyresakde, gulsott og alkoholsime. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 17.11.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2022-07-05.