Hopp til innholdet

Smerter i legger, lår og leggen

Smerter i legger, lår og leggen oppstår gjerne i forbindelse med idrett, men kan også skyldes tilstander i andre deler av kroppen. 

Årsaker til smerter i legger og lår 

Det finnes en rekke årsaker til smerter i legger og lår, som for eksempel: 

  • Overbelastning 
  • Akutt muskelskade 
  • Ryggplager

Smerter i legger og lår kan oppstå akutt, eller bygge seg opp over tid. Dersom smerten har økt gradvis, kan årsaken være overbelastning.  

Ved akutte smerter etter en aktivitet derimot, kan dette skyldes en overriving av muskelfibre. Smerter i legger og lår kan også oppstå som resultat av plager andre steder, blant annet på grunn av ryggplager som da kan forårsake utstrålende smerte til legger og lår. 

Årsaker til smerter i leggen 

Smerter i leggen er svært vanlig hos blant annet idrettsutøvere, spesielt der løping er en stor del av idretten. Uansett om smerter i leggen oppstår gradvis eller akutt, kan det være svært ubehagelig og kan begrense daglige aktiviteter.  

Smerter i leggen kan føre til stivhet og nedsatt bevegelighet, og kan virke hemmende og ubehagelig i hverdagen. Riktig behandling, avlastning og omlegging av trening er derfor viktig for å komme tilbake på rett spor igjen.  

Ved milde til moderate smerter kan smertestillende medisiner bidra til å lindre ubehaget. Ved uttalte plager og manglende effekt av egenbehandling bør lege kontaktes. 

Det finnes en rekke ulike årsaker til smerter i leggen, og mange av dem er knyttet til idrettsskader. Her er de vanligste årsakene til smerter i leggen: 

  • Voksesmerter i leggene er vanlig hos barn, gjerne om kvelden. 
  • Sirkulasjonsforstyrrelser er en vanlig årsak til smerter i leggen hos eldre voksne. 
  • Akutte senebetennelser i leggen oppstår gjerne som følge av intens og langvarig trening, løping på hardt underlag eller bruk av fottøy som gir dårlig støtabsorbsjon. 
  • Beinhinnebetennelse oppstår gjerne som følge av feilbelastning, særlig etter stor økning i arbeidsbelastning. 
  • Akillessenebetennelse kan oppstå som resultat av overbelastning av akillessenen som medfører inflammasjon i senen. 
  • Muskelavrivning kan oppstå ved slitasjeforandringer, eller ved kraftige fraspark for eksempel når man dytter noe tungt, løper eller driver med aktivitet og ikke er trent for det. Vanlig både hos aktive og inaktive personer. 
  • Anstrengelsesutløste muskelkramper kan oppstå under eller kort tid etter en aktivitet. 

Behandling av smerter i legger og lår 

Behandling av smerter i legger og lår avhenger av årsaken til smertene. En akutt muskelskade må behandles ulikt fra skader som kommer av overbelastning. Ved lette til moderate smerter kan  smertestillende medisiner i mange tilfeller bidra til god smertelindring. Hvis smertene er kraftige og vedvarer må lege alltid kontaktes. 

Behandling av smerter i leggen 

Behandling av smerter i leggen avhenger av årsaken til smertene. Ved akutte smerter i leggen er det nødvendig å avslutte aktiviteten som forårsaker plagene og ta det med ro, og ofte må dette følges opp av ytterligere behandling. Er smertene milde til moderate kan  smertestillende medisiner bidra til god  smertelindring. 

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Paracet, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Denne informasjonen står på de enkelte pakninger. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Bruk ikke hvis du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene eller ved alvorlig leversvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke hvis du er allergisk mot paracetamol eller andre innholdsstoffene, eller ved leverskade. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Paracetduo® (paracetamol/koffein). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 15 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel-og leddsmerter. Febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke hvis du er allergisk overfor paracetamol, koffein eller andre innholdsstoffene, hvis du er gravid, eller lider av lever-og nyresakde, gulsott og alkoholsime. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 17.11.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2022-07-05.