Hopp til innholdet

Smerter

Smerter, kan oppleves som vonde eller ubehagelige, men smerten i seg selv trenger ikke å være farlig. Smerte er faktisk en nødvendig del av hverdagen vår og gjør oss oppmerksomme på skade og fungerer derved som en naturlig beskyttelsesmekanisme.  

Hva er smerte? 

Smerte kan være en vond og ubehagelig opplevelse, både fysisk og følelsesmessig. Smerten er et signal som forteller kroppen at den utsettes for en skade eller noe som oppfattes som det.  

Den fysiske delen av smerte skyldes sykdom, ubehag eller skade. Den følelsesmessige delen av smerte er den delen som registrerer ubehaget eller sykdommen og signaliserer trangen til flukt fra smerten. Hvor mye smerte man tåler, kalles smertetoleranse, og varierer person til person. 

Smertefølelsen er subjektiv, det vil si at samme utløsende årsak kan gi varierende grad av smerte hos forskjellige individer. 

Ulike typer smerte 

Smerte kan deles inn i to typer smerte som defineres ut fra smertens varighet og ut fra hvordan vi oppfatter smerten. 

Akutte smerter 

Akutte smerter oppstår ved skade eller sykdom. Akutt smerte er smerter som får oss til å reagere slik at vi kan beskytte oss mot skader og begrense skaden som for eksempel ved kutt, brudd, sår eller slag. Akutt smerte forteller oss også at vi har en skade som kan trenge behandling. Disse smertene forsvinner ofte raskt når skaden er helet eller sykdommen behandlet. 

Kroniske smerter  

Kroniske smerter er smerter som varer over lengre tid og kan blant annet oppleves i forbindelse med skader, ved slitasjegikt eller etter skulder-kne eller ryggoperasjoner og andre operasjoner. Kroniske smerter kan også forekomme ved kroniske sykdommer og nerveskader. Kroniske smerter kan oppleves meningsløse og derved være en psykisk belastning for den som blir rammet. 

Årsaker til smerter  

Det finnes mange ulike årsaker til smerter som oppstår akutt eller over tid, og smerter ett sted kan utløse smerter også i andre deler av kroppen. 

Les om vanlige årsaker til smerter her: 

  • Hodepine 
  • Magesmerter 
  • Ryggsmerter 
  • Nakkesmerter 
  • Leddsmerter 
  • Smerter i lysken 
  • Smerter i leggen 
  • Smerter i leggen og lår 
  • Menssmerter 

Smertelindring  

Smerter kan virke hemmende i det daglige, og smertelindring kan bidra til å øke livskvaliteten. Lette til moderate smerter, som for eksempel hodepine (spenningshodepine), gikt, muskelsmerter og menstruasjonssmerter, kan behandles med svake smertestillende midler. Her anbefales primært paracetamol. 

God smertelindring kan derfor bidra til at man kan fortsette som normalt, både i arbeidslivet og i privatlivet. 

Enten du har vondt i ledd, har smerter tilknyttet rygg og nakke, magesmerter, smerter i lysken, smerter i legger og lår eller menssmerter, er det fint å vite at det finnes muligheter for å oppnå smertelindring. 

Behandling av smerter avhenger av årsaken til smertene. Smerter kan behandles både med og uten smertestillende legemidler for å få god smertelindring. 

Hva er smertelindring?  

Smertelindring er når pasienten ved hjelp av en behandling med eller uten smertestillende medisiner får reduserte smerter. Avhengig av årsaken til smerten kan de fleste ved effektiv behandling, med eller uten medisiner, oppnå god smertelindring, men det er ikke alltid behandling eller smertestillende medisiner fører til smertefrihet.  

Mange opplever likevel at følelsen av å ha kontroll over smertene kan være god smertelindring. 

Hva som kreves for å få en god smertelindring avhenger av type smerte, årsaken til smertene og hvor sterk smerten er. 

Paracet® som smertelindring  

Paracet® er et reseptfritt legemiddel som inneholder paracetamol og som gir effektiv lindring av milde til moderate smerter og feber. Paracetamol er ofte førstevalget ved behandling av kortvarige milde til moderate forbigående smerter. Det er fordi virkestoffet paracetamol kan brukes av alle aldersgrupper, også av gravide, og kan kombineres med de fleste andre legemidler. Dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid, rådfør deg alltid med lege eller apotek før du bruker Paracet® eller andre legemidler. Eksempler på smerter som Paracet® kan hjelpe mot er hodepine, tannpine, menssmerter og lette muskel- og leddsmerter. 

Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 

Paracet® smertestillende finnes som tabletter, smeltetabletter, stikkpiller, mikstur og brusetabletter. For mer informasjon om doseringsform og anbefalt mengde, se våre produktsider. 

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Paracet, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Denne informasjonen står på de enkelte pakninger. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Bruk ikke hvis du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene eller ved alvorlig leversvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke hvis du er allergisk mot paracetamol eller andre innholdsstoffene, eller ved leverskade. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Paracetduo® (paracetamol/koffein). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 15 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel-og leddsmerter. Febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke hvis du er allergisk overfor paracetamol, koffein eller andre innholdsstoffene, hvis du er gravid, eller lider av lever-og nyresakde, gulsott og alkoholsime. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 17.11.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2022-07-05.