Ulike formuleringer

Paracet® inneholder paracetamol og finnes i flere forskjellige varianter til hele familien, slik at både store og små få kan få effektiv lindring av smerter og feber. Bruk alltid legemidlet nøyaktig som beskrevet i pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker. Hvis du har vært i kontakt med lege eller har fått legemidlet på resept skal du alltid følge legens anvisning. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker

Mikstur

Paracet® mikstur er beregnet på de minste barna fra 0 år og oppover. Miksturen er lett å svelge og har smak av skogsbær. Det følger en måleskje med i pakningen.

Smeltetabletter

Smeltetabletter kan benyttes for litt eldre barn fra 1 ½ år og popover. Tabletten smelter på tungen, har smak av banan, og kan enkelt tas uten vann. Det kan være praktisk og gjøre det enklere for barna å få i seg tabletten

Stikkpiller

Paracet® stikkpiller kan brukes til spebarn fra 0-4 mnd og oppover. Dette er praktisk når man ikke kan eller vil svelge

Runde og avlange tabletter

I tillegg til vanlig runde tabletter på 500 mg, finnes det også filmdrasjerte avlange tabletter. Den glatte overflaten på den filmdrasjerte tabletten skal gjøre det enklest mulig å svelge tabletten og unngå smak. Både den runde og avlange tabletten har delestrek som gjør det enkelt å dele tabletten ved lavere doseringer.

Brusetabletter

Paracet® brusetablettene skal løses i 1 ½ glass vann. Brusetablettene har smak av sitron og absorbers raskt.

Les mere på våre produktsider

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Paracet, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Denne informasjonen står på de enkelte pakninger. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Bruk ikke hvis du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene eller ved alvorlig leversvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.

Paracetduo® (paracetamol/koffein). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 15 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel-og leddsmerter. Febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Skal ikke brukes av personer som har nedsatt lever- eller nyrefunksjon, eller er overfølsomme for koffein. Skal ikke brukes ved graviditet, og rådfør deg med lege før bruk under amming. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.