Ryggsmerter

Ryggsmerter kan være smertefullt og er ofte vanligere hos voksne mennesker. Heldigvis finnes det gode råd og forebyggende tiltak.

Årsaker til ryggsmerter

Ryggsmerter kan oppstå akutt eller gradvis, og varierer fra milde til intense smerter. Her er noen av de vanligste årsakene til ryggsmerter:

  • Forstrekning av ryggmusklene, for eksempel ved tunge løft eller feil løfteteknikk
  • Ensidig eller dårlig sittestilling, for eksempel på arbeidsplassen der man gjerne sitter i samme stilling over lengre tid
  • Slitasje på ryggvirvlene

Behandling av akutte ryggsmerter

Ryggsmerter blir i de aller fleste tilfellene bedre av å være aktivitet. Aktivitet kan bidra til å redusere smerter og til at du blir raskere frisk. Varmebehandling med for eksempel varmeputer kan bidra til å øke blodsirkulasjonen og redusere spenninger i musklene. Smertestillende medisiner kan gi smertelindring og bidra til å holde aktiviteten oppe.

Dersom du har sterke smerter eller smerter som stråler nedover beinet, bør du oppsøke lege før du begynner å trene. Det er best å unngå tunge løft, vridninger og bøyning av ryggen, samt langvarig sitting, inntil ryggen blir bedre.

Forebygging av ryggsmerter

Fordi fysisk aktivitet har en behandlende og forebyggende effekt på ryggsmerter, kan man forebygge nye ryggsmerter ved å:

  • Være fysisk aktiv i minst 30 minutter hver dag
  • Lære riktig løfteteknikk
  • Sørge for korrekt sittestilling
  • Gjøre styrkende ryggøvelser

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Paracet, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Denne informasjonen står på de enkelte pakninger. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Bruk ikke hvis du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene eller ved alvorlig leversvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.

Paracetduo® (paracetamol/koffein). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 15 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel-og leddsmerter. Febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Skal ikke brukes av personer som har nedsatt lever- eller nyrefunksjon, eller er overfølsomme for koffein. Skal ikke brukes ved graviditet, og rådfør deg med lege før bruk under amming. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.