Smerter i lysken

Smerter i lysken, bekken og hofter kan oppstå ved en lang rekke tilstander, og idrettsutøvere er spesielt ofte utsatt for denne type idrettsrelaterte smerter.

Symptomer ved smerter i lysken, bekken og hofter

Smerter i lysken ledsages gjerne av:

  • Stivhet, økt ubehag ved belastning, redusert bevegelighet
  • Diffust ubehag i lysken og innsiden av låret, muskelømhet
  • Stråling nedover låret

Årsaker til smerter i lysken, bekken og hofter

Smerter i lysken kan oppstå som resultat av overbelastning over tid, eller etter akutte skader som overriving av muskelfibre. Det kan også oppstå som følge av andre smertetilstander, som for eksempel skader i hoften, som gir utstrålende smerter til lysken.

Her er vanlige årsaker til smerter i lysken:

Strekkskade

Strekkskade på innsiden av låret er den vanligste formen for lyskestrekk og rammer særlig idrettsutøvere. Ved en akutt strekkskade kan smerter i lysken oppleves intenst, som om noe plutselig revner, før smerten går over til en kraftig mer diffus smerte.

Senebetennelse

Senebetennelse i den rette lårmuskelen kan være en annen årsak til lyskestrekk. Dette oppstår ofte som følge av akutt skade eller overbelastning. Ved senebetennelse vil smertene gradvis utvikle seg over tid med smerter kun i forbindelse med provoserende aktiviteter. Over tid kan tilstanden forverres og man kan oppleve smerter også ved hvile.

Idrettsbrokk

Idrettsbrokk er en skade på muskulaturen og bindevevet der dette fester seg på beinet i lysken. Denne type smerter i lysken stråler gjerne ut til innsiden av låret. Idrettsbrokk oppstår ofte under idrettslige aktiviteter med høy intensitet, spesielt i forbindelse med raske vridninger og vendinger, som for eksempel ved dribling når man spiller fotball.

Behandling av smerter i lysken

Behandling av smerter i lysken avhenger av årsaken til smertene. Ved akutte smerter i forbindelse med idrett er det aktuelt med førstehjelpstiltak i form av hvile, heving av beinet, nedkjøling og press mot det aktuelle området. Smertestillende medisiner kan i mange tilfeller bidra til god smertelindring. Betennelsesdempende medisiner kan dempe plagene hos noen, men ofte må lege vurdere videre behandling. Senere blir korrekt opptrening av muskler og tiltak for å hindre tilbakefall nøkkelfaktorer til å bli helt frisk.

Paracet® (paracetamol). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel og leddsmerter. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Paracet, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Denne informasjonen står på de enkelte pakninger. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Bruk ikke hvis du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene eller ved alvorlig leversvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.

Paracetduo® (paracetamol/koffein). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 15 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel-og leddsmerter. Febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Skal ikke brukes av personer som har nedsatt lever- eller nyrefunksjon, eller er overfølsomme for koffein. Skal ikke brukes ved graviditet, og rådfør deg med lege før bruk under amming. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 14.02.2022 Karo Pharma AS. NO-PAR-2021-11-13.